Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng dân số đã tạo áp lực lớn đến môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt, công nghiệp thải ra ngày càng nhiều. Trong khi đó, việc kiểm soát, xử lý các loại rác thải còn nhiều hạn chế, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe của con người.Về cơ bản, rác thải cần được phân loại trước khi đưa vào quy trình để tái chế hoặc xử lý nhiệt. Nếu không xử lý được bằng 2 phương pháp trên thì sẽ đưa vào bãi chôn lấp sau khi xử lý phù hợp.

Các công ty xử lý chất thải chuyên dụng sẽ xử lý chất thải phù hợp với yêu cầu của nhà máy đốt rác. Đảm bảo rằng nhiên liệu sẽ có chất lượng cao và giảm nguy cơ tai nạn. Ví dụ, các doanh nghiệp này đảm bảo không có phản ứng không mong muốn nào xảy ra khi chất lỏng được trộn lẫn. Các vật liệu phế thải được sử dụng làm nhiên liệu thay thế trong nhà máy phải được nghiền trước và đặt ở nhiệt trị không đổi.

Các nhà máy xi măng đáp ứng 1 nửa yêu cầu năng lượng cao bằng cách sử dụng nhiên liệu thải. Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và lượng khí thải CO2.

Chất thải khối lượng lớn ít ô nhiễm. Nhiệt lượng cao từ dầu thải, bùn thải, bột, mỡ động vật, dung môi hữu cơ, chất thải nhựa, lốp xe đã qua sử dụng và gỗ phế thải. Đều phù hợp để sử dụng làm nhiên liệu thay thế. Chất thải đô thị và chất thải nguy hại. Ví dụ như cặn sơn có hàm lượng kim loại nặng cao không được phép sử dụng làm nhiên liệu thay thế.

5/5 - (4 bình chọn)